Mere fornuft på plejehjemene i Esbjerg Kommune skal øge livsglæden hos beboerne

Udgivet d. 15.03.2019
Mere fornuft på plejehjemene i Esbjerg Kommune skal øge livsglæden hos beboerne
Billede: Esbjerg Kommune - Pressebilleder

“Aktiviteter på plejehjem skal være styret af fornuft, ikke af regler.”

Sådan lyder det fra ældrerådet, som mener, at der skal ske en ændring i måden, man foretager aktiviteter med ældre på, når de befinder sig på plejehjem.

Ældrerådet mener nemlig, at aktiviteterne på plejehjemmene i Esbjerg Kommune er styret alt for meget af regler, hvilket går meget ud over den sunde fornuft, som man måske burde fokusere mere på.

Dertil har de forskellige politikere inden for sundhed og omsorg nu besluttet, at der skal udarbejdes en undersøgelse blandt borgerne på de forskellige plejehjem, som skal udmunde i brugernes tilfredshed med de aktiviteter, som de bliver tilbudt.

Derudover skal der laves et mindre eksperiment, hvor man lader brugerne af daghjem og plejehjem stå for aktiviteterne i fællesskab, hvilket forhåbentligt vil frembringe nogle positive resultater.

Formålet med disse undersøgelser og tests er, at de gerne skulle udvise nogle resultater omkring, hvor glade og tilfredse brugerne er med de aktiviteter, som de bliver tilbudt på diverse plejehjem.

Viser undersøgelsen så, at tilfredshedsgraden er lav, så skal der altså gøres noget med det samme, hvilket sagtens kunne indebære, at mere frihed og kreativitet bliver overladt til beboerne.

På den måde kan de helt selv bestemme, hvilke aktiviteter de kunne tænke sig at deltage i, og hvilke aktiviteter de måske godt kunne tænke sig, at plejehjemmene tilbyder mere af i fremtiden.

Ønsker at øge livsglæden

Formålet med initiativerne er at øge livsglæden hos beboerne, hvilket ældrerådet mener sagtens kan lade sig gøre, hvis man blot lægger regelbogen væk og bruger sin sunde fornuft som erstatning.

Det er nemlig slet ikke sikkert, at beboerne på diverse plejehjem overhovedet har lyst til at deltage i de aktiviteter, som de bliver tilbudt.

Derudover har man også før oplevet, at ældre er blevet flyttet til et plejehjem fra et andet, og efterfølgende ikke længere kan deltage i de samme aktiviteter, men derimod er underlagt de aktiviteter, som bliver tilbudt af det enkelte plejehjem.

Dette vil ældrerådet nu sætte en stopper for, hvilket de håber at kunne sætte godt gang i ved hjælp af disse forskellige tests og undersøgelser.

Hvis der er den mindste mulighed for at øge livsglæden hos de ældre rundt omkring på plejehjemmene, så bør man selvfølgelig ikke tøve med at gøre det.

Ældrerådet i Esbjerg Kommune består i øjeblikket af 14 medlemmer, som alle er blevet valgt ind for en fireårig periode.

Ældrerådets arbejde er uafhængigt af Esbjerg Kommune, og de bestemmer i princippet selv, hvilke sager de vil tage op.

Deres rolle er at rådgive politikere i spørgsmål, som omhandler ældrepolitikken, samt være bindeled mellem de ældre og politikerne.

OBS! Hovedparten af indholdet er kommercielt skabt, med henblik på at reklamere for de virksomheder der omtales. Læs mere her.
Har du en historie? Så kontakt os via info (a) lokalblad.dk med din pressehistorie.
Annonce

Læs også